Miljölogistik
Miljölogistik
Inom detta område kombinerar vi spetskompetens inom miljöområdet med bred och djup kompetens inom transport- och logistikområdet. Projekt inom området miljölogistik har många gånger bäring på införande eller vidareutveckling av miljöledningssystem i organisationer, miljöpåverkan i ett distributionsupplägg och koppling mellan affärsutveckling och miljö.

Uppdaterat 2012-03-01