Materialhantering och transportteknik
Materialhantering och transportteknik
Materialhantering och transportteknik innefattar fysisk förflyttning och hantering av varor i ett godsflöde, lagerhantering samt interna transporter inom industri- och terminalanläggningar. TFKs forskning och utveckling är här inriktad mot arbetsmiljö, ekonomi, teknik, samspel människa-maskin, säkerhet samt yttre miljöpåverkan.Uppdaterat 2012-03-01