Godstransporter och logistik
Godstransporter och logistik
Inom marknadsområdet Logistik arbetar TFK med utformning av logistik- och materialhanteringssystem. Frågorna spänner från övergripande frågor om systemutformning och marknad till detaljerad design av hanteringsutrustning. För att vara specialist inom området måste man vara generalist. I projekten krävs helhetssyn och förmåga att samtidigt ta hänsyn till olika faktorer som teknik, ekonomi, ergonomi, kvalitet och miljö. De projekt TFK arbetar med inom området omfattar:

  Varudistribution: samverkan, ruttplanering samt utformning av fordon och hanteringsutrustning
  Informationsutbytet i transportkedjan och i hanteringsprocessen
  Lagerutformning och lagerlokalisering
  Intermodala transporter: system, organisation, fordons- och terminalutformning
  Godsflöden, marknadsprognoser och simuleringar
  Utformning av transportlösningar med låg miljöbelastning
  Trender inom logistikutvecklingen: konsekvenser för transportsystemen
  Arbetsmiljö och ergonomi

 


Uppdaterat 2012-03-01