Verksamhetsbeskrivning

Vår historia
TFK grundades 1949 och har sedan dess utfört otaliga FoU-projekt med varierande partners inom offentlig och privat sektor.

TFK verkar inom följande områden: 
 Distribution
 Ergonomi och arbetsmiljöfrågor
 Intermodala transporter
 Internationella godstransporter
 Godsskydd och personsäkerhet vid godstransporter
 Materialhanterings- och transportsystem
 Strategisk transportplanering och infrastrukturfrågor
 Transporters miljöpåverkan
 Transport- och fordonsteknik


Uppdaterat 2016-08-22