TFKs nätverk & kommittéer

TFK ser dessa forum som marknadsplatser där efterfrågan av forskning och tjänster möter TFKs och våra partners utbud inom ett specifikt temaområde

Kommittéerna är kvalificerade forum för såväl nationella som internationella transportfrågor. I kommittéerna diskuteras och beslutas om forskningsprogram, konkreta projektidéer, start och uppföljning av projekt etc.

TFK deltar och samarbetar med ett flertal organisationer nationellt och internationellt. Detta ger TFK en bred kontaktyta och en inblick i många olika branscher.

Uppdaterat 2012-03-01