TFK - TransportForsK AB
Styrelse: 

 Mats Boll, ordförande
 Ted Lundström, Ovako AB, vice ordförande
 Karl-Johan Runnberg, AB Volvo
 Camilla Skoglund, SSAB EMEA 
 Peder Wadman, Tågföretagen,suppleant


Verkställande direktör
:

 Bark Peter 


Uppdaterat 2020-01-21