TFK - TransportForsK Föreningen
Styrelse:

 Mats Boll, ordförande
 Ted Lundström, Ovako ABvice ordförande
 Karl-Johan Runnberg, AB Volvo
 Camilla Skoglund, SSAB EMEA
 Peder Wadman, Tågföretagen, suppleant
Föreningens stadgar reviderade enligt beslut 2013-03-21
 STADGAR TFK-Föreningen beslut 2013-03-21.pdf

 

 
 

Uppdaterat 2020-01-21