Verksamhet

TFK har via sin styrelse och medlemsstruktur möjlighet att erbjuda ett unikt nätverk och kraftfulla samverkansforum inom specifika teman med bäring på transporter som få andra organisationer kan erbjuda.

De behov som vi ser hos våra uppdragsgivare är hög effektivitet, hög tillförlitlighet och säkerhet samt miljömässigt hållbara lösningar kring transporter och distributionsupplägg. Denna inriktning innebär att resultat från våra forskningsprogram direkt eller indirekt ska bidra till ökad konkurrenskraft och nytta inom näringsliv och offentlig sektor. Vidare tillhandahåller vi konsulttjänster och produkter inom ovan nämnda områden, där vi omsätter forskningsresultat i praktiska applikationer hos våra kunder.

TFKs forskningsresultat sprids genom rapporter, föredrag, konferenser och seminarier arrangerade av TFK, samt genom TFKs informationsblad. 

 Kort sammanfattning av TFKs organisation och verksamhet: Allmän information TFK 2019_vers 2018_1.pdf

Uppdaterat 2019-10-25