Vad vi är
TFK är en privat forskningsorganisation inom transport- och logistikområdet som bildades av IVA 1949.

Vad vi gör
De behov som vi ser hos våra uppdragsgivare är hög effektivitet, hög tillförlitlighet och säkerhet samt miljömässigt hållbara lösningar kring transporter och distributionsupplägg.

TFKs forskningsresultat sprids genom rapporter, föredrag, konferenser och seminarier arrangerade av TFK, samt genom TFKs informationsblad.
 

 Handbok Materialhantering 
  Beställ boken här

                                                                    
                   

                                   

 

Uppdaterat 2019-01-07