Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Kartläggning av transport- och logistiklösningars miljöpåverkan
Analys av logistiklösningars effektivitet
Bistår med underlag för transportupphandlingar
Utvärdering av transport- och logistiksystem
Stockholms Skafferi AB
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
Stockholms Skafferi AB
Bakgrund till uppdraget
Stockholms Skafferi AB, en sammanslutning av fem stycken frukt- och grönthandlare, flyttar sina verksamheter till en gemensam distributionslokal i Tumba söder om Stockholm. Den nya lokalen är byggd utifrån grundtanken att alla fem företagen skall ha en samordnad distribution av utgående leveranser till butikerna runt om i Stockholmsområdet. De utgående leveranserna skall utföras av en extern transportör. För att möjliggöra en samordnad transportlösning av detta slag erfordras ett gemensamt system som kan handha transportbeställningar från samtliga företag till transportören. Skafferiet erfordrade extern vägledning för att handla upp ett dylikt system och valde att samarbeta med TFK.

Vad gjorde TFK?
TFK hade tidigare varit med och genomfört en kortare processanalys över den verksamheten som rör utleveranserna i den nya lokalen. I systemutvärderingsfasen användes dessa ingångsvärden för att skapa en fullständig kravspecifikation på det transportbokningssystem som skulle upphandlas.

I samråd med Skafferiet valdes de mest lämpade leverantörerna ut och dessa fick möjlighet att lägga anbud på transportbokningssystemet. Leverantörerna representerade både av den traditionella typen och ASP-leverantörer.

Därefter genomförde TFK en systematisk utvärdering av leverantörerna och de lösningar som offererades. Utvärderingen baserade sig på kriterierna: Funktionalitet, Kostnad, Operativ styrka, Support och Flexibilitet.

Vad blev resultatet?
Fem företag lämnade anbud på att leverera transportbokningssystemet. Samtliga lösningar ansågs uppfylla kravspecifikationen. TFK kunde efter mindre än 1,5 månads arbete med systemutvärderingsfasen leverera följande utlåtande:

TFK förordar en traditionell aktör vars styrka relativt de andra är låga kostnader och hög operativ styrka. TFK anser även att en av ASP-leverantörerna och ytterligare en av de traditionella leverantörerna kan ses som mycket goda val.

Skafferiets företag valde att fortsätta diskutera med den förordade leverantören och har efter detta kunnat sluta avtal om en implementering under hösten 2003.

Uppdaterat 2012-03-01
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum