Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Kartläggning av transport- och logistiklösningars miljöpåverkan
Analys av logistiklösningars effektivitet
Läkemedelsföretag
Bistår med underlag för transportupphandlingar
Utvärdering av transport- och logistiksystem
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
Läkemedelsföretag
Bakgrund till uppdraget
Läkemedelsdistributionen i Sverige stod inför en stor förändringsprocess. Från den statliga kundens håll ville man ändra logistikkonceptet så att kunden själv skulle driva distribunalerna och ha ett fullsortiment på alla dessa enheter. Enligt de beräkningar som kunden utfört skulle konceptet spara stora mängder pengar, minska det totala antalet transportkm och kräva mindre personalresurser. Läkemedelsdistributören kände att osäkerheten kring effekterna av det nya konceptet vara hög och ville ha en oberoende analys som belyste frågorna utifrån. Valet av konsultföretag för logistikanalysen föll på TFK.


Vad gjorde TFK?
TFK kom in och gjorde en snabb utvärdering av det nya konceptet i jämförelse med det befintliga systemet. Momentet omfattade en kort processanalys för att kartlägga logistikflöden samt en mer extensiv kostnadskalkyl för att beräkna de ekonomiska effekterna av handlingsalternativen.

Kostnadskalkylen omfattade:

  Lagerkostnader (Kostnader för hantering, kapitalbindning, lageradministration och lokalhyra).

  Transportkostnader (Kostnad per stopp och total körsträcka per kund).

  Utöver denna kvantitativa analys genomförde TFK en kvalitativ skattning av de effekter en sådan omorganisation förväntades medföra.


Vad blev resultatet?
Enligt TFKs analys hade det statliga företagets utredning gjort tvivelaktiga bedömningar av potentialen hos den nya distributionslösningen:

  Besparingarna i pengar hade uppskattats till 300 MSEK per år. Mer troligt var i stället en fördryring på 75 MSEK per år.

  Den uppskattade minskningen av transportkm, ca 6 000 000 km per år, var för hög. Den möjliga förbättringen var snarare 2 800 000 km per år. Samordningsvinster av detta slag kan även erhållas med befintlig logistiklösning.

  En planerad omorganisation med en decentralisering av lager skulle gå emot trenden att minska kapitalkostnaden genom att använda ett färre antal stora lager och ifrågasattes därför.
 

Uppdaterat 2012-03-01
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum