Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Rapportlista
Handböcker
Beställ rapport!
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
2003
Rapporter
Från 1 maj 2006 är det endast TFKs medlemmar som kostnadsfritt kan ta del av TFKs rapporter.
Det är möjligt att mot avgift beställa inbundna rapporter med spiralrygg. Samtliga priser exklusive moms och frakt.

 Redan medlem
 För att bli medlem
 För att beställa rapporten

2003:15
Infrastruktur för godstransporter i göteborgsregionen
Författare: Maria Ottosson, Klaes Lundberg, Lennart Hammarbäck
Pris: 310 kr

2003:14
Utvärdering av försöket med nolltaxa i Kristinehamn
Författare: Bo Östlund, Anna-Lena Elmquist, Emma Hermansson, Anneli Johnson, Oskar Jonsson, Monica Nilsson
Pris: 310 kr

2003:13
Samhällsekonomiska effekter av förändrade logistiksystem
Författare: Gunnar Janson, Monica Nilsson, Bo Östlund
Pris: 300 kr

2003:12
Utvecklingen av incitamentsavtal i svensk kollektivtrafik
Författare: Monica Nilsson, Anna-Lena Elmqvist, Oskar Jonsson, Bo Östlund
Pris: 330 kr

2003:11
Livsmedelsdistribution med trezonslastbil
Författare: Haide Backman, Martin Svedin
Pris: 300 kr
 
2003:10
MAST Marknadsanalys för samhällsbetalda transporter

Författare: Oskar Jonsson, Bo Östlund - TFK, Martin Wahren, Anders Törnqvist, Johnny Rudolf - ÅF
Pris: 330 kr

2003:5273
Kilometerbaserade vägavgifter - miljöeffekter och andra konsekvenser

Författare: Håkan Johansson / TFK, Jeanette Öhman & Matts Lundin / Temaplan. Publicerad av Naturvårdsverket

2003:9
Kunskapssammanställning om samspelet mellan logistikens mikro- och makroperspektiv
Författare: Bo Östlund, Camilla Åstrand, Gunnar Janson, Håkan Johansson, Morten Steen Petersen/Tetraplan
Pris: 300 kr

2003:8
Transporteffektivitet genom distribuerad förädling - förstudie
Författare: Haide Backman, Rolf Nordström
Pris: 290 kr

2003:7
En pilotstudie av punktligheten i Europeiska godstransporter på järnväg
Författare: Gunnar Janson, Oskar Jonsson
Pris: 320 kr

2003:6
Tunga fordons bromsar - effektivitet, tillförlitlighet och ekonomi
Författare: Rolf Nordström, Martin Svedin
Pris: 280 kr

2003:5E
Emissions from transport in Sweden

Författare: Håkan Johansson, Michelle Ek
Pris: 280 kr

2003:4
ITSCost - Installations-, drifts- och underhållskostnader för ITS
Författare: Bo Östlund, Emma Hermansson, Mats Andersson
Pris: 320 kr

2003:3
TÅGPUNKT - Incitament till ökad punktlighet på järnväg - förstudie
Författare: Monica Nilsson, StenHammarlund, Oskar Jonsson, Bo Östlund
Pris: 290 kr

2003:2
TERMINALA - Större terminalers effektivitet avseende angöring, parkering och övriga väsentliga funktioner
Författare: Daniel Firth, Per-Arne Kreitz, Emma Hermansson, Eva Schelin
Pris: 370 kr

2003:1
A logistics module for SAMGODS

Författare: Bo Östlund/TFK, Gunnar Janson/TFK, Cees Ruijgrok/TNO-Inro, Lori Tavasszy/TNO-Inro, Morten Steen Petersen/Tetraplan, Arnaud Burgess/TNO-Inro
Pris: 340 kr

Uppdaterat 2006-05-29
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum