Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Rapportlista
Handböcker
Beställ rapport!
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
Rapportlista
2000:1
Transporter och hållbar tillväxt - motsättning eller förutsättning? TFKs årskonferens 16-17 november 1999
Pris 375:-

MR 127E
Transport and handling of timber packages for sea freight. Automatic goods handling trials
Pris 175:-

MR 127
Transport och hantering av virkespaket för sjöfrakt. Försök med automatisk lastkoppling
Pris 175:-

MR 126
Drift och underhåll av det statliga vägnätet på samhällsekonomiska grunder
Pris 175:-

MR 125
Långväga inrikesfritidsresenärer: Information, kunskap och beslut - en pilotundersökning
Pris 350:-

MR 124
Digitala dispenser för tunga transporter
Pris 175:-


TFK har dessutom utarbetat följande rapporter

På uppdrag av Vägverket:
Sverige behöver bättre trafiksignaler! Peter Kronborg. Publikatinsnr: 2000:28, ISSN 1401-96121999

1999:4
Utvärdering av alternativa taxesystem för lokal kollektivtrafik - Införande av nolltaxa i Kristinehamn
Pris 375:-

1999:3E
East-Route. Transport Routes Scandinavia -Eastern/Central Europe - summary report
Pris 350:-

1999:2
LCC-modell för beräkning av ekonomiskt utfall av arbetsmiljöförbättringar i hanteringsmaskiner
Pris 350:-

1999:1
Transporter i konkurrerande samverkan. Sammandrag från TFKs årskonferens den 10-11 november 1998
Pris 300:-

MR 123
Dynamisk ruttplanering i verkligheten
Pris: 175:-

MR 122
Effektivare trafiksignaler i Stockholm. Inventering, besiktning och åtgärdsförslag för fem pilotkorsningar i Region Stockholm
Pris 300:-

MR 121
Skyddsåtgärder inom STEFUS. Delprojekt inom Vägverkets utredning om ett nytt stegvist förarutbildningssystem
Pris 175:-

MR 120
VISA - Varudistribution i samverkan
Pris 175:-

MR 119
Trafikinformation med GSM-teknik
Pris 175:-

MR 118 (E) 1999-10
Transport och hantering av virkespaket för sjöfrakt. Delrapport från praktiskt prov i etapp II
Pris 225:-

MR 117 1999-05
Samhällsekonomisk effektivitet och etappmål i transportpolitiken - en förstudie
Pris 175:-

MR 116 1999-05
Inventering av genomförda forskningsarbeten inom flygtransportområdet
Pris 200:-

MR 115 1999-01
Busstrafikens framkomlighet på vägnätet i Stockholms län
Pris 175:-

MR 114 1999-02
Godstransporter under Citytunnelns byggnadstid. En utredning av alternativa möjligheter att transportförsörja industrierna i Västra hamnområdet längs Limhamnsspåret under Citytunnelns byggnadstid i Malmö
Pris 175:-


TFK har dessutom utarbetat följande rapporter

På uppdrag av KFB: 
Urban Goods Transport. Cost 321

På uppdrag av EU: 
Rapporter inom ett stort antal EU-projekt1998
1998:6
Samordnad varudistribution - möjligheter och hinder. Om firmabilens roll i en uthållig varudistribution
Pris: 350:-

1998:5
Trafikinformation i praktiken - trafikrapportering i radio och förares reaktioner
325:-

1998:4
Transportköparens miljöhandbok
Pris 550:-

1998:4 E
Environmental handbook for transport purchasing - Goods transportation
Pris 550:-

1998:3
Från deponi till bioenergi - återvinning blir lönsam affär. Dokumentation från symposie i Stockholm den 27 april 1998
Pris 300:-

1998:2
Lastsäkring - Råd och anvisningar för lastning och säkring av gods i lastbärare
Pris 900:-

1998:2 V
Video om lastsäkring. Speltid 28 min.
Pris: 500:-

1998:2 E
Securing of Cargo - Loading and Securing - Cargo on Load Carriers. Advice and instructions
Pris 900:-

1998:2 EV
Video about the Securing of Cargo.
Duration is 27 minutes.
Pris: 500:-

1998:1
Trafikpolitik för alla - TFKs årskonferens 11-12 november 1997
Pris 300:-

MR 113 1998-05
Kundernas behov av krav på transportsystemet. NVF 21 seminarium den 14 maj 1998 i Sigtuna
Pris 175:-

MR 112 1998-01
Farligt gods i Stockholms trafiktunnlar, av Mikael Björklund, Rolf Nordström och Patrik Liljevik.
Pris 150:-

MR 111 1998-06
Målföljande detektering av fordon i trafiksignaler, av Peter Kronborg, Patrik Liljevik och Eva Schelin
Pris 150:-

MR 110E 1998-02
Variable message signs for parking information and guidance. Report on trials performed in Gothenburg in April 1997. Authors: Inger Gustafsson and Eva Schelin
Pris 100:-

MR 109 1998-01
Bättre trafiksignaler i Sverige, av Peter Kronborg
Pris 140:-


TFK har dessutom utarbetat följande rapporter

På uppdrag av Vägverket:
Framkomligheten för biltrafiken i Göteborgsområdet

På uppdrag av Naturvårdsverket:
Project on Environmentally Sustainable Transport (EST). Economic Impact Assessment of the Swedish Scenario.

På uppdrag av EU:
TFK har i samarbete med sina internationella samarbetspartner tagit framofficiella EU-rapporter och ett stort antal projektinterna arbetsrapporter. TFK har medverkat i flera EU-projekt varav följande har avslutats under året:

 Adept II
 Redefine
 Quartet Plus
 SURFF
 Euroborder
 Workfret1997
1997:4
Implementering av ergonomiskt anpassad skjutstativtruck i driftsmiljö
Pris 300:-

1997:3
Myter och miljarder TFKs årskonferens 1996
Pris 300:-

1997:2E
SOS - Self optimising Signal Control
Pris 300:-

1997:1
Databaserad LCC-modell
Pris 300:-

MR 108E 1997-05
SOS functional specification - Self Optimising Signal control. Authors: Peter Kronborg, Fredrik Davidsson and Jan Edholm
Pris 100:-

MR 107 1997-05
Emissioner från dieselmotorer, fav Mikael Björklund
Pris 100:-

MR 106 1997-08
Underlag till KFBs delprogram för FoU om IT/telematik inom godstransportområdet
Pris 125:-

MR 105 1997-02
Logistik för insamling och återvinning av förpackningar
Pris 100:-

MR 104 1997-02
Transport och hantering av virkespaket för sjöfrakt.
Pris 100:-


TFK har dessutom utarbetat följande rapporter

På uppdrag av Vägverket: 
 Traffic Models for Traffic Analysis and Management
 Vägassistans med positionering och kommunikation. Publikation 1997:67


På uppdrag av KFB:
 Samhällsbetalda resor, kunskapsöversikt. KFB-Rapport 1997:25
 Kvinnors och mäns liv och resande. Kunskapssammanställning och förslag till forskningsprogram om kvinnligt och manligt i kollektivtrafiken. KFB-Rapport 1997:34
 Fordon för integrerad trafik - Marknadsbedömning och funktionella krav. KFB-Rapport 1997:44
 Värdering av designinsatser i kollektivtrafiken. KFB-Rapport 1997:45.
 Hur utforma en buss? En process från forskning till implementering och utvärdering. KFB-Rapport 1997:46
 Trafik och Miljö Forskare skriver om kunskapsläge och forskningsbehov. KFB och Studentlitteratur
 Trafikpolitik i ett genusperspektiv. KFB-rapport

På uppdrag av EU:
TFK har i samarbete med sina internationella samarbetspartner tagit fram officiella EU-rapporter och ett stort antal projektinterna arbetsrapporter. Under året har TFK medverkat i följande EU-projekt:

 ADEPT: Automatic Debiting and Electronic Payment for Transport.
 EUROBORDER: Procedurer som effektiviserar hamnen som knutpunkt för kombinerade transporter.
 INCOME: Integration of Traffic Control with Other Measures.
 INTERPORT: Identifikationsteknologi för lastbärare, fordon och förare i hamnen
 IQ: Intermodal Quality.
 LITCOMB: Intermodala Transporter i Litauen.
 REDEFINE: Relationship between Demand for Freight transport and Industrial Effects
 QUARTET PLUS: Coparative Impact Assessment of IRTE in Six Sites (D03.1 Issue 2),
 Validation of IRTE supported Public Transport Management (D05.1 Issue 2.0)
 SURFF: Sustainable Urban and Regional Freight Flows.
 UGFFM: User Group on Freight and Fleet Management.
 WORKFRET: Working Cultures in the Face of Intermodal Freight Transport Systems1996
1996:3
Yrkesförare i varudistribution - om utveckling av fordon, ny teknik och yrkesroll
Pris 400:-

1996:2
Bussförare i produktutveckling - om kollektivtrafik, fordon, teknik och yrkesroll
Pris 400:-

1996:1
Det moderna transportföretaget - med sikte på det 21:a århundradet. Konferens i samband med TFKs årsmöte 21-22 november 1995
Pris 200:-

MR 103 1996-11
Bättre trafiksignaler är oslagbart lönsamma.
Pris 100:-

MR 102 1996-08
Flexibla transporter av gods och passagerare. Framtagning av nya idékoncept.
Pris 150:-

MR 101 1996-05
Elektroniska dokument för säkrare transport av farligt gods.
Pris 175:-


TFK har dessutom utarbetat följande rapporter

På uppdrag av Programrådet för väginformatik 1996 (publiceras av Vägverket):

 Integrerad trafikstyrning. Quarter Plus, Irte 4
 Intelligent citylogistik ur ett samhällsperspektiv - CITYLOG
 Väginformatik för yrkesförare ur ett användarperspektiv - VINNA
 Kvinnligt perspektiv på Väginformatik - QINNA
 Utvärdering av dynamisk hastighetsanpassning i tätort - UTVÄX
 Betalnings- och informationssystem för parkering. Svensk Test-site i ADEPT II

På uppdrag av KFB

 Framtidens varudistribution i städer. Visioner om distributionsstrukturer och transportteknik KFB-Rapport1996:8
 Kvinnligt & manligt i kollektivtrafiken. En kunskapssammanställning. KFB-Rapport 1996:17
 TOSCA II. Seminarium maj 1996. KFB-Meddelande 1996:27

På uppdrag av Kommunikationsdepartementet

Dialog med resenären - om utformning av dagens och morgondagens kollektivtrafik. Ds 1996:641995
1995:6
Grönt för smarta signaler.
Pris 100:-

1995:5
Glesbygdens vägtransporter i Sverige.
Pris 250:-

1995:4E
Traffic safety for pedestrians and cyclists at signalcontrolled intersections.
Pris 150:-

1995:3
Resemöjligheter för alla. Visionen om ett integrerat transportutbud baserat p? resenärens behov och krav.
Pris 300:-

1995:2
Transporter i kretsloppssamhället. TFKs transportforskningskonferens 15-16 november 1994
Pris 290:-

1995:1
Dataregistrering vid fordonsdrift. Utveckling och fältförsök
Pris 275:-

MR 100 1995-12
Delrapport i projektet Fordon för tätortsdistribution: Framtidens distribution - Visioner om struktur, distributionskanaler och rollfördelning mellan olika aktörer.
Pris 150:-

MR 99 1995-12
Delrapport i projektet Fordon för tätortsdistribution: Fordon och hanteringsteknik för tätortsdistribution - Visioner.
Pris 150:-

MR 98 1995-12
Effekter av vägtrafikledning vid incidenter.
Pris 200:-

MR 97 1995-11
Specifikation och utvärdering av PC-program för analys och visualisering av lastsäkringssystem i fartyg.
Pris 200:-

MR 96 1995-09
Godstransporter och miljön.
Pris 150:-

MR 95 1995-05
Värdering av trafikens miljöeffekter. Förbundsutskottsmöte NVF 23. Seminarium den 4 maj 1995, Högberga Gård, Stockholm.
Pris 100:-

MR 94 1995-04
TH Infotrans 1995. Mobil datakommunikation - till- lämpningar inom transportbranschen. Konferens 26 april 1995.
Pris 100:-1994
1994:7
Kollektivtrafikens design i staden
Pris 260:-

1994:6E
Transport for the future an Interdesign Workshop in Sweden.
Pris 250:-

1994:5
Bättre flyt i trafiken.
Pris 50:-

1994:4
Logistikforskning i Sverige. Program för forskning.
Pris 300:-

1994:3
Stadens varutransporter. TFKs transportforskningskonferens i Stockholm den 17-18 november 1993.
Pris 300:-

1994:2E
Safe Cards for Transport Operations.
Pris 300:-

1994:2
Säkra kort för transporter.
Pris 300:-

1994:1
Produkter som informationsbärare inom kollektivtrafiken.
Pris 290:-

MR 93 1994-09
Transport for the Future. Inter-design 94, Bergslagen, Sweden.
Pris 150:-

MR 92 1993-04
Transport Routes between Scandinavia and the Continent. Rapport inom projektet Transportvägar Norden - Kontinenten.
Pris 125:-

MR 91 1994-09
Yrkestrafikens värderingar av förseningar orsakade av incidenter i trafiken.
Pris 125:-

MR 90 1994-09
COST 320.
Pris 125:-

MR 89 1994-04
Vägtrafikledning i Europa. En inventering av organisation och rutiner för vägtrafikledning och trafikantinformation i Frankrike, Storbritannien, Tyskland och andra länder.
Pris 150:-

MR 88 1994-03
Rapport från UITP-seminariet: Managing Fare collection, Bologna 9-10 februari 1994.
Pris 100:-

MR 87 1994-03
Störningar i Göteborgstrafiken. En fältstudie av trafikstörningar i Göteborg under en vecka.
Pris 100:-

MR 86 1994-03
Bilisters värderingar vid oförutsedda förseningar.
Pris150:-

MR 85 1994-02
Konsekvenser av EU-anpassade fordonsvikter och -dimensioner, revidering i förhållande till EU-kommissionens förslag till direktiv i dokument COM (93) 679?final - SYN 486.
(Finns även på engelska).
Pris 175:-

MR 84 1994-01
Glesbygdens vägtransporter i Sverige och andra länder. Förstudie. Planering och ansatser för huvudstudie.
Pris 150:-

MR 83 1994-02
Design i kollektivtrafiken.
Pris 100:-1993
1993:6
Ergonomisk förarplatsutformning i småtruckar.TERGO II.
Pris 375:-

1993:5E
Demand-Responsive Public Transport. Twelve Case Studies in Europe.
Pris 230:-

1993:4
Kvalitet, produktivitet och lönsamhet inom transportnäringen. Konferenser i samband med TFKs årsmöte den 11-12 november 1992.
Pris 295:-

1993:3
Taxifordon för flera.
Pris 290:-

1993:2
Avreglering av taxi..
Pris 250:-

1993:1
Utformat för kvalitet.
Pris 290:-

MR 82 1993-12
Säkra kort för transporter.TFK-seminarie den 2 december 1993.
Pris 150:-

MR 81 1993-10
Vägtrafikledning i Stockholm, Göteborg och Malm?
Pris 150:-

MR 80 1993-03
Nyttoeffekter av informationssystem för godstransporter.
Pris 160:-

MR 79 1993-02
Parkering vid kollektivtrafikens bytespunkter.
Pris 90:-

MR 78 1993-02
Störningar i Stockholmstrafiken. En fältstudie av trafikstörningar i Storstockholm under två veckor.
Pris 150:-1992
1
992:7
Spårtaxi för persontransporter.
Pris 290:-

1992:6
Morgondagens kollektivtrafik - en internationell jämförelse av designens roll.
Pris 290:-

1992:5
En gemensam resa mot bättre vetande om stadsbussar - ett projekt om design av morgondagens bussar.
Pris 290:-

1992:4E
MOVA and LHOVRA. Traffic Signal Control for Isolated Intersections.
Pris 290:-

1992:3
Transport av gods och varor med personbil.- ett säkerhetsproblem?
Pris 250:-

1992:2
Dataregistrering vid fordonsdrift - behov och specificerade krav.
Pris 250:-

1992:1
Vad innebär öppna gränser för Sveriges transporter? Konferenser i samband med TFKs årsmöte 12-13 november 1991.
Pris 295:-

1992
Design. (September).
Pris 215:-

1992
EUROLOG 92. Konferens 8 - 11 september 1992.
Pris 400:-

MR 73 1992-02
Konsekvenser av EG-anpassade fordonsvikter och -dimensioner.
Pris 120:-1991
1991:13
Störningar i vägtrafiken.
Pris 280:-

1991:12
Identifikation av gods under transport. En fråga om samarbete och teknik.
Pris 305:-

1991:11
Lagom lyxigt - utvärdering av ombyggda regionaltåg (Y1).
Pris 200:-

1991:10
Datorkommunikation mellan transportköpare och transportsäljare.
Pris 280:-

1991:9
Effektiva kombiterminaler. Metodik, analysmodell.
Pris 280:-

1991:8
Kollektivtrafikens ansikte - om utveckling av form och funktion av kollektivtrafikens fysiska produkter (ett ramprogram om industridesign).
Pris 340:-

1991:7
Datorhjälp för strategisk transportplanering.
Pris 280:-

1991:6
Datormodeller för transportplanering. En inventering.
Pris 280:-

1991:5
Handbok: Parkeringsanläggningar.
Pris 750:-

1991:4
Fordonsbunden vågutrustning.
Pris 225:-

1991:3
Timmer- och vedhantering med högläggare.
Pris 225:-

1991:2
90-talets trafikpolitik. Konferens i samband med TFKs årsmöte den 13 november 1990.
Pris 280:-

1991:1
Säkring av pappersprodukter till lastbärare och fartyg vid sjöfrakt.
Pris 265:-

MR 71 1991-05
Att betala för resor. TFK-konferens den 11 april 1991.
Pris 225:-

MR 72 1990-11
Teknik för avgiftsupptagning i vägtrafik. En internationell översikt
Pris 100:-

MR 70 1990-11
Konvertibelt fordon. Marknad och utformning av. Lägesredovisning.
Pris 50:-

MR 69 1990-10
Freight and logistic efforts for European Traffic.
Pris 115:-

Uppdaterat 2012-03-01
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum