Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Kommittéer & arbetsgrupper
TMK
JVK
PHK
PIFA
Övriga nätverk
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
Processindustrins hanteringskommitté, PHK
Verksamheten inom kommittén är främst inriktad mot interna transporter och materialhantering inom den tunga processindustrin, företrädd av till exempel stålindustrin, industrier som framställer andra metaller samt cellulosa- och pappersindustrin. Som exempel på de interna transporternas omfattning kan nämnas att det vid stålindustrianläggningar förekommer att mängden av internt transporterat material, mätt i ton, är 5 gånger så stor som mängden av färdiga produkter som lämnar anläggningarna. En effektiv materialhantering och rationella interna transporter under medverkan av kunnig och motiverad personal är av därför av stor betydelse för den tunga processindustrins lönsamhet och konkurrenskraft.

Kommittéens målsättning är att verka för effektiva interna transporter och en rationell materialhantering inom stål- och processindustrin. Följande områden är prioriterade:

 Informationsteknologi och informationsöverföring till förare, eller operatörer, av fordon och mobila maskiner samt annan personal
 Arbetsmiljö och ergonomi i fordon och mobila maskiner
 Kompetensutveckling av förare, operatörer och annan personal i hanteringsprocessen
 Utveckling av hanteringsutrustning, mobila maskiner och hanteringsmetoder
 LCC-modeller för bedömning av investeringar i ny teknik och förbättrad arbetsmiljö

Sekreterare: Peter Bark, TFK 

Kommittéledamöter:
 Göran Hård, SSAB, Oxelösund , ordförande
 Roland Andersson, Sandvik Materials Technology AB
 Peter Bark, TFK
 Mikael Björkman, Iggesunds Bruk
 Jan Egerstad, Outokumpu Stainless AB
 Pär Eriksson, Uddeholms AB
 Magnus Funck, SSAB, Luleå
 Tomas Isaksson, Ovako Hofors AB
 Lovisa Leonardsson Piilonen, Ovako Bar AB
 Mikael Lindberg, SSAB, Oxelösund
 Kalle Norström, Ovako Hällefors
 Camilla Skoglund, SSAB, Borlänge Uppdaterat 2020-11-16
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum