Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Kommittéer & arbetsgrupper
TMK
JVK
PHK
PIFA
Övriga nätverk
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
Järnvägskommittén, JVK

Målsättningen med JVK är att verka för hållbara, miljöanpassade, säkra och effektiva transportlösningar med god kvalitet inom godstransporter på järnväg vilket direkt eller indirekt ska bidra till ökad konkurrenskraft och nytta inom näringsliv och offentlig sektor. Verksamheten skall karakteriseras av en praktisk inriktning med tillämpbara resultat som mål. Målet skall uppnås genom att med stöd av den samlade kompetensen i kommittén, belysa forskningsbehov och initiera studier/projekt inom verksamhetsområdet samt koordinera dessa med andra aktörers insatser inom området.

Kommittén skall verka för kompetensutveckling inom medlemsföretagen i allmänhet och i synnerhet till medlemsföretag med anknytning till järnvägsområdet genom att bland annat sprida information om framtagna forskningsresultat. En viktig roll för kommittén är att förmedla och utbyta erfarenheter och resultat mellan intressenterna på en ”neutral” mötesplats.

Kommittén sammanträder normalt två gånger per år, där ett uttalat önskemål är att ett av dessa möten samordnas med ett studiebesök vid företag, organisation eller myndighet som har anknytning till något av kommitténs verksamhetsområden.

Informationsutbyte kring JVKs verksamhet skall ske kontinuerligt gentemot TFKs övriga kommittéer.

Sekreterare: TFK

Kommittéledamöter:
 Gustaf Engstrand, Tågföretagen, ordförande
 Lars Yngström, Tågab / Tågföretagen, vice ordförande
 Peter Bark, TFK
 Tohmmy Bustad, Trafikverket, adjungerad
 Olle Ek, Resenärsforum, adjungerad 
 
Malin Fredriksson, SSAB
 Rainer Granberg, PostNord
 Frode Hjelde, Jernbanedirektoratet
 Malcolm Lundgren, Trafikverket, adjungerad 
 Ted Lundström, Ovako AB
 Bo-Lennart Nelldal, KTH, adjungerad 
 Mats Åkerfeldt, Trafikverket, adjungerad

Vidare är expertkompetens från fordonstillverkare, infrastrukturhållare (Trafikverket) och universitet/högskola (KTH) knuten till kommittén.
 Uppdaterat 2020-03-24
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum