Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Kommittéer & arbetsgrupper
TMK
JVK
PHK
PIFA
Övriga nätverk
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
Transport- och materialhanteringskommittén, TMK
Materialhantering och transportteknik innefattar fysisk förflyttning och hantering i ett flöde samt lager- och terminalhantering. Detta innefattar hela transportkedjan med lastning och lossning för aktuella transportslag, landtransporter, interna transporter samt övrig hantering inom industri- och terminalanläggningar. Förflyttning och hantering av gods är ofta en arbetsintensiv och kostnadskrävande verksamhet som i flertalet fall även är förenad med en besvärlig arbetsmiljö. En effektiv, säker och miljöanpassad förflyttning och hantering av gods är en förutsättning för näringslivets möjligheter att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft.

Kommitténs målsättning är att verka för effektiva, säkra och miljöanpassade transport- och hanteringslösningar. Följande områden är prioriterade:

 Fysisk förflyttning och hantering i en transportkedja
 Hanteringens roll vid varudistribution
 Samspel mellan transportslag
 Informationsöverföring i hanteringsprocessen
 Människan i hanteringen och samspel mellan människa och maskin
 Person-, gods- och trafiksäkerhet vid hantering och transport av gods

Sekreterare: Ingrid Nordmark, TFK

Kommittéledamöter:
 Hans Gustafsson, ordförande
 Håkan Ask, Volvo Construction Equipment
 Peter Bark, TFK
 Henrik Bergsten, Linde Material Handling (adjungerad)
 Torbjörn Heiersson, Sveriges Åkeriföretag
 Arne Johansson, CE Engineering Solutions AB (adjungerad)
 
Anders Josephsson, Transportföretagen
 Tero Mursu, NT Liftec Oy
 Per Olsson, Parator Industri AB, (adjungerad)

 Tommy Rosgardt, Group Trucks Technology

Uppdaterat 2021-02-09
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum