Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Kartläggning av transport- och logistiklösningars miljöpåverkan
Volvo Car Corporation
Volvo Logistics
IKEA
Schenker
Analys av logistiklösningars effektivitet
Bistår med underlag för transportupphandlingar
Utvärdering av transport- och logistiksystem
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
Schenker
Bakgrund till uppdraget
Schenker har utvecklat ett visuellt verktyg där man tillsammans med kunderna kan simulera olika logistiklösningar. Kunderna erhåller på detta sätt översiktliga kostnadsberäkningar för de olika lösningsalternativen som presenteras. Modellen utvecklas nu för att även innehålla miljödata.

Vad gjorde TFK?
TFK hjälper Schenker med emissionsberäkningarna i modellverktyget. Modellen skall innehålla både schabloniserade värden för samtliga världsdelar och på sikt även ner på fordonsnivå eller för fordonsflottor. TFK tar fram faktaunderlag och rekommenderar värden som skall användas i verktyget.
Uppdaterat 2012-03-01
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum