Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Kartläggning av transport- och logistiklösningars miljöpåverkan
Volvo Car Corporation
Volvo Logistics
IKEA
Schenker
Analys av logistiklösningars effektivitet
Bistår med underlag för transportupphandlingar
Utvärdering av transport- och logistiksystem
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
Volvo Logistics
Bakgrund till uppdraget
Volvo Logistics hade ett verktyg för emissionsberäkningar vilket man ville stämma av och med stöd av en oberoende part kalibrera. Till följd av detta restes följande frågeställningar:
  • Hur väl speglade den framtagna beräkningsmodellerna utsläppsnivåerna 
  • Hur ligger Volvo Logistics värden till gentemot andra aktörers siffror?
Man ville också ha en uppdaterad bild av vad som pågick inom området, vilka modeller och verktyg fanns för att beräkna och dokumentera emissionerna från transporter?

Vad gjorde TFK?
TFK genomförde en litteraturstudie och en marknadsundersökning av tillgängliga emissionsmodeller och beräkningsverktyg. Därefter detaljstuderades Volvo Logistics flöde av personbilar till Storbritannien. Kedjan analyserades på detaljnivå med transport- och emissionsuppgifter från aktuella transportörer och fordonstillverkare. Resultatet jämfördes sedan med Volvo Logistics egna siffror. Uppdraget genomfördes i samarbete med Volvo Car Corporation Customer Service.

Vad blev resultatet?
Resultatet blev en kalibrering av Volvo Logistics verktyg samt en analys av vilka delar i transportkedjan som står för de största utsläppen. Med denna information kan Volvo Logistics fokusera sina insatser och resurser på de delar av verksamheten där man får störst miljönytta för insatta resurser.


Uppdaterat 2012-03-01
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum