Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Kartläggning av transport- och logistiklösningars miljöpåverkan
Volvo Car Corporation
Volvo Logistics
IKEA
Schenker
Analys av logistiklösningars effektivitet
Bistår med underlag för transportupphandlingar
Utvärdering av transport- och logistiksystem
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
Volvo Car Corporation
Bakgrund till uppdraget
Volvo Car Corporation Customer Service (CCCS) hade vid tillfället miljöcertifierat sig och behövde allmän information om hur emissioner från deras verksamhet kunde beräknas. En följd av detta var att bland annat följande frågeställningar aktualiseardes:
  • Vad skall man tänka på när man gör miljöanalyser?
  • Vad skall enskilda anställda känna till för grundläggande kunskap om transporter och miljö?
  • Hur skulle man gå vidare i sitt miljöarbete utifrån förutsättningen att även transporternas miljöpåverkan räknas in i systemet och vad skulle detta få för konsekvenser för ISO 14 000?

Vad gjorde TFK?
Volvo CCCS flöde av reservdelar till Storbritannien detaljstuderades. Kedjan analyserades på detaljnivå med transport- och emissionsuppgifter från aktuella transportörer och fordonstillverkare. TFK genomförde analysuppdraget i samarbete med Volvo Logistics.

Vad blev resultatet?
Utgående från det material som studerats sammanställde TFK en 2-sidig ”faktafolder” med de viktigaste tipsen för Volvo CCCS att tänka på i sitt fortsatta miljöarbete. Tipsen riktar sig mot olika delar i företaget, från personal på inköp och logistikplanering till packningspersonal.

TFK hjälpte också till med att ställa upp framtida miljömål för den transportrelaterade verksamheten inom Volvo CCCS ISO 14 000.

Uppdaterat 2012-03-01
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum