Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Kartläggning av transport- och logistiklösningars miljöpåverkan
Analys av logistiklösningars effektivitet
Bistår med underlag för transportupphandlingar
Utvärdering av transport- och logistiksystem
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
Bistår med underlag för transportupphandlingar
Vid en transportupphandling bör följande frågor ställas:

 Varför köper Ni transporter?
En flödeskedja möjliggör att producentens varor når kundens marknad på ett effektivt sätt. Transporter utgör en viktig del i den totala flödeskedjan, men räknas sällan in i företagens kärnverksamheter. Därför har många valt att avveckla merparten av de egna transportresurserna och köpa in externa transporttjänster.

 Hur köper Ni transporter?
Att köpa in sina transporttjänster från externt håll innebär dock inte att man automatiskt skapat det bästa logistikflödet. Avgörande för det totala intrycket är kostnaderna för godstransporterna och vilken servicekvalité transportörerna levererar.

 Vad erbjuder TFK?
Genom god kunskap om marknadens aktörer och vilka lösningar som står till buds kan TFK driva en effektiv upphandling av transporttjänster. Vi är en oberoende organisation vars erfarenheter är grunden för en bra dialog med transportörerna.

Exempel på uppdrag:
 LivsmedelsdistributionUppdaterat 2012-03-01
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum