Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Kartläggning av transport- och logistiklösningars miljöpåverkan
Analys av logistiklösningars effektivitet
Läkemedelsföretag
Bistår med underlag för transportupphandlingar
Utvärdering av transport- och logistiksystem
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
Analys av logistiklösningars effektivitet
Varför fokusera på logistiken?
Inom många branscher är den logistiska kostnaden en avgörande faktor för hur företagets resultat utvecklas. De totala marginalerna är små och konkurrensen på marknaden är knivskarp. En effektivisering av de logistiska aktiviteterna erbjuder därför ett stort potentiellt tillskott till det övergripande resultatet.

Vad kan förbättras?
Även inom de mest kända exemplen på effektiv flödeskedjor (Dell, Nokia m.fl.) finns det möjligheter att åstadkomma förbättringar. Ofta är det i samarbete med en extern part som man hittar de genomförbara möjligheterna. TFK har lång erfarenhet av utvärderingar och analyser inom logistik- och transportbranschen. I vårt samarbete med medlemsföretagen, universitet och högskolor samt övriga intressenter håller vi oss ständigt uppdaterade med de senaste rönen.

Vad erbjuder TFK?
I ett första steg kan TFK göra en kortare bedömning av hur den nuvarande logistiklösningen fungerar. En sådan tjänst innebär att TFK besöker kunden och rapporterar intryck med hänsyn till de erfarenheter vi besitter inom transport och materialhantering. 

Denna tjänst innebär i regel ett par manmånaders arbete som utförs i nära samarbete med kunden. Rapporteringen skall omfatta förslag på förbättringar och kvantifieringar av deras potential.

Exempel på uppdrag:
 Läkemedelsdistributör

Uppdaterat 2012-03-01
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum