Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och konferens 9 april 2019
Transportforum 2018 - TFKs föredrag
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
TFKs årsmöte och årskonferens 2019

Tid:        Tisdagen den 9 april 2019. Årsmöte kl. 9.00. Konferens kl. 10.00

Plats:     Paradiset, Strandbergsgatan 61, Stockholm 

Ökad hållbarhet och minskad fossilanvändning i framtidens transport- och logistiklösningar

TFK erbjuder ett program om ökad hållbarhet och minskad användning av fossil energi som en del av de logistiska utmaningarna med fokus på järnvägslösningar ur olika perspektiv. 2019 firar TFK 70 år vilket speglas i en återblick av verksamheten. Konferensen avslutas med en gemensam diskussion om Järnvägens roll i en utveckling mot fossilfria logistik- och transportlösningar.

Ur innehållet:

 • TFKs roll inom transport- och logistikforskningen under 70 år – en återblick
  –Peter Bark, TFK
 • Vad krävs för att järnvägen skall utvecklas och förändras för att kunna utgöra en viktig del i omställningen mot ett fossilfritt logistik- och transportsystem
  –Gustaf Engstrand, Branschföreningen Tågoperatörerna
 • Järnvägsutredningen: En annan tågordning – bortom järnvägsknuten – utredningen om järnvägens organisation 
  Vad hände sedan och vad händer i övriga Europa?
  –Gunnar Alexandersson, SJ/Handelshögskolan (tidigare Regeringens särskilda utredare)
 • Horisontellt samarbete kring Stålpendeln (Luleå – Borlänge)
  Vad krävs för att etablera ett horisontellt samarbete och vilka fördelar kan detta ge?
  –Rickard Backlund, SSAB
 • Coop-tåget – ett exempel på en etablerad lösning som minskar användningen av fossil energi vid livsmedelstransporter 
  – Kjell Håkansson, Coop Logistik

TFKs årskonferens 2019 är en aktivitet exklusivt för medlemmar i TFK, finansiärer och nära samarbetspartners.

För mer information kontakta Sumile Segerdahl på TFK (08-650 11 85, sumile@tfk.se).

Missa inte detta tillfälle att utveckla ditt nätverk inom Transportsverige.

Välkommen!
TFK – TransportForsK Föreningen


program
inbjudan
anmälan

Uppdaterat 2019-03-08
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum