Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
27 mars 2008
Ny rapport: Samhällsbetalda transporter inom Vård och Omsorg (2007:10)
Samhällsbetalda transporter inom Vård och Omsorg.
VO-verksamhetens omstrukturering och dess påverkan på samhällsekonomi och viktiga transportpolitiska mål (2007:10)

Vård- och omsorgsverksamheten genomgår sedan en tid tillbaka en omstrukturering bl.a. genom att antalet platser på kommunernas särskilda boenden avvecklas till förmån för vård och omsorg i hemmet. I denna rapport har syftet varit att kvantifiera transporternas del av de totala kostnaderna för hemtjänsten (och annan omsorgsverksamhet i hemmen) samt att jämföra dessa kostnader med ett scenario med en ökad andel äldre i särskilt boende. I studien ingår att undersöka hur VO-verksamheten hanterar sina transporter idag samt hur detta påverka samhällsekonomi och transportpolitiska mål.

Rapporten ingår som en del av ett större forskningsprojekt, med deltagande av Högskolan Dalarna och Dalarnas Forskningsråd, med det övergripande syftet att studera möjligheterna till en bättre samordning och effektivisering av samhällsbetalda transporter inom vård- och omsorgsverksamhet.
Bilaga: 2007_10.pdf
Uppdaterat 2008-03-27
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum