Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
26 mars 2007
Ny rapport: European Modular System for road freight transort (2007:2E)
European Modular System for road freight transort - experiences and possibilities.

Det finns stora vinster att hämta, både ekonomiskt och miljömässigt, genom att tillåta sk modulfordon på ett begränsat vägnät i Europa. Det konstateras i en rapport från TFK som redovisar svenska åkeriers erfarenheter från användning av 25,25 meters fordon.

KTH-studenterna Ingemar Åkerman och Rikard Jonsson har utvärderat användning av 25,25 meters fordon enligt det sk modulsystemet.
Tyngdpunkten har legat på svenska åkeriers erfarenheter och visar på konsekvenser av ökade fordonslängder med avseende på bland annat trafiksäkerhet, miljö och ekonomi.

I TFK-rapporten redovisas också erfarenheter från försök med ökade fordonsdimensioner på det holländska motorvägnätet. De holländska försöken visar att det finns stora vinster att hämta, både ekonomiskt och miljömässigt genom att tillåta modulfordon även på bara ett begränsat vägnät.

Studien har inte funnit något som tyder på att trafiksäkerheten skulle påverkas negativt av större fordonskombinationer. Snarare förbättras trafiksäkerheten marginellt tack vare att färre fordon kan utföra samma transportarbete.

Studien har bedrivits i form av ett examensarbete för TFK med stöd av Scania, Volvo, Sveriges Åkeriföretag och Vägverket.

Uppdaterat 2007-03-26
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum