Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
18 september 2006
Ny rapport: Bättre balans i kontinentala godstransportflöden (2006:8)
I en tidigare TFK-studie pekade ett flertal företag på vikten av balanserade transportflöden för effektiva transporter mellan Norden och Kontinentaleuropa. Det uppgavs även att olika transportslag, fordon och lastbärare och i viss mån även olika transportkorridorer används för gods som i kontinental godstrafik transporteras norrut respektive söderut. I viss mån beror detta på att import- och exportstrukturen skiljer sig åt. Exporten utgörs främst av till exempel skogs-, fordons-, stål- och metallprodukter medan importen företrädesvis består av dagligvaror och andra konsumentvaror.
Syftet med förstudien var att kartlägga bakomliggande orsaker till eventuella obalanser i kapacitetsutnyttjandet vid kontinentala nord- och sydgående landtransporter med lastbil respektive järnväg.
Uppdaterat 2006-09-18
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum