Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
1 april 2006
Ny rapport: Incitament för ökad fyllnadsgrad i distributionsfordon i Göteborgs innerstad (2005:4)
Denna rapport innehåller en beskrivning av projektet TELLUS 9.5, implementering, utvärdering samt resultat av projektet. TELLUS 9.5 var ett EU-projekt inom CIVITAS I med målet att designa och introduceras incitament för en ökad fyllnadsgrad i distributionsfordon i Göteborgs innerstad. Incitamenten implementerades under ett pilotprojekt i de mest centrala delarna av den existerande miljözonen. Rapporten finns även på engelska: 2005:4E.

TELLUS 9.5 Incentives for improving the load factor in inner-city freight transport
This report contains a description of the TELLUS 9.5 project, the implementation, the evaluation and the results of the project. The TELLUS 9.5 measure, a part of the EU initiative CIVITAS I, aimed at designing and introducing incentives for increased load rates in the inner city of Göteborg. The incentives were implemented as a pilot in the most central part of the already existing Environmental Zone.
Uppdaterat 2006-04-03
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
1 april 2006
Ny rapport: Incitament för ökad fyllnadsgrad i distributionsfordon i Göteborgs innerstad (2005:4)
3 februari 2006
TFK rapport: CAPACITY 2015 (2005:1E, MR 128E-133E)
1 november 2005
TFK-Extra
1 oktober 2005
Rapport om flygfrakt
1 juni 2005
TFK-rapport (2005:6)
22 april 2005
Pressrelease - TFKs roll som ett oberoende forskningsinstitut
22 april 2005
Pressrelease - TFKs verksamhet i Göteborg
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​
.
Provided by Webforum