Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
3 april 2006
Ny rapport: Undersökning av potentialen för intermodala transporter - "SCAN-IT" (2005:8)
Projektet SCAN-IT syftar till att studera möjligheterna att utveckla nya intermodala transportkoncept genom att bidra med verktyg som ger konkret och lättillgänglig information om intermodala alternativ.

Projektet har således två mål:
• Tillämpning och förbättring av delvis utvecklade verktyg från det pågående EU-forskningsprojektet SPIN. Dessa verktyg anpassas till den svenska transportmarknaden för att med deras hjälp kunna uppskatta den intermodala potentialen för svenska godsavsändare och speditörer.

• Konsultation till svenska godsavsändare och/eller speditörer för att föreslå konkreta intermodala lösningarna som passar deras individuella krav.

I ScanIT har verktygen använts i ett antal fallstudier, där användningen av Advanced Scan också har ställts mot inhämtade kostnadsuppgifter från kombioperatörer. Resultaten av fallstudierna pekar på att det finns en potential för övergång till mer långsiktigt hållbara transporter genom en kombination av transportslag. I mer än hälften av de undersökta korridorerna rekommenderas fortsatta diskussioner med en intermodal operatör. I dessa fall finns en klar möjlighet att gå över till intermodala transportlösningar, då ledtiderna möter kraven från industrin och kostnaderna eller priserna är likvärdiga eller till och med lägre än för det nuvarande transportupplägget.
Uppdaterat 2006-04-03
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum