Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
3 april 2006
Ny rapport: Miljöstyrande åtgärders effekt på konsumentpriserna (2006:6)
Denna rapport är en redovisning av en förstudie kring hur olika miljöstyrande åtgärder i transportsektorn kan påverka konsumentpriserna på några varor.
Varorna som studeras representerar vanliga konsumentprodukter i Sverige, såväl livsmedel som sällanköp. De miljöstyrande åtgärder som kostnadsanalyserats utgörs av åtgärder som är aktuella för införande eller på annat sätt är intressanta styrande åtgärder i Sverige, och som syftar till att minska miljöpåverkan från transportsektorn. För varje vara har, i möjligaste mån, transportbehovet ur ett livscykelperspektiv studerats.

Resultaten visar att om de merkostnader som de miljöstyrande åtgärderna medför direkt appliceras på konsumentpriset för de transporterade varorna så blir kostnadsökningen marginell. I denna studie har inte makroekonomiska eller sociala faktorer, som t.ex. påverkan på antalet arbetstillfällen, inkluderats. De merkostnader som presenteras bör inte aggregeras eftersom förutsättningarna för varje vara och varje miljöstyrande åtgärd är unik. Resultaten bör istället ses som en indikation på storleksordningen för merkostnaderna.

Till rapporten finns ett bildspel framtaget. Gå till sidan för Publikationer 2006 för att se bildspelet.
Uppdaterat 2006-04-03
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum