Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
1 juni 2005
TFK-rapport (2005:6)
[B]Regionala skillnader i emissioner från vägfordon med avseende på ålder och körsträcka (2005:6)[B]

De transportpolitiska målen måste följas upp med olika metoder. För närvarande används ofta nationellt dataunderlag även vid miljöanalyser på regional eller kommunal nivå. Med ökad kunskap om regionala skillnader i fordonsbestånd och emissioner kan lokala effekter identifieras tydligare. Det blir då möjligt att göra differentierade åtgärdsanalyser för olika typer av regioner.

Syftet med projektet har varit att undersöka regionala skillnader i emissioner från vägfordon med avseende på ålder och körsträcka för att få bättre analys- och uppföljningsmöjligheter.

Nummerskrivning har använts för att bedöma om uppgifterna i den officiella statistiken motsvarar verklig fordonsanvändning. Analyserna ger vid handen att data från Körsträckedatabasen mycket väl speglar den åldersfördelade fordonsanvändningen i de två undersökta kommunerna.

Emissionsberäkningar har gjorts för tio utvalda kommunerna och de visar att det finns tydliga skillnader mellan olika kommuner resp mellan kommuner och det nationella genomsnittet. Om man ska följa upp emissionsnivåerna på kommunal nivå bör man således ta hänsyn till det regionala fordonsbeståndet.

Uppdaterat 2006-04-03
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
1 april 2006
Ny rapport: Incitament för ökad fyllnadsgrad i distributionsfordon i Göteborgs innerstad (2005:4)
3 februari 2006
TFK rapport: CAPACITY 2015 (2005:1E, MR 128E-133E)
1 november 2005
TFK-Extra
1 oktober 2005
Rapport om flygfrakt
1 juni 2005
TFK-rapport (2005:6)
22 april 2005
Pressrelease - TFKs roll som ett oberoende forskningsinstitut
22 april 2005
Pressrelease - TFKs verksamhet i Göteborg
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​
.
Provided by Webforum