Hem
Nyheter
TFKs årsmöte och årskonferens 2020 - ÄNDRING
Verksamhet
Information in English
Medlemskap
Medlemmar
Uppdragsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Publikationer
Nätverk & kommitteér
Länkar
Kontakta TFK
Sök
Logga in
Medlemskap - vad innebär det?

Som medlem påverkar du framtiden

TFKs syfte är att bidra till en ökad konkurrenskraft inom svenskt näringsliv och offentlig sektor. I detta lägger TFK att forskningsresultat och resultat av andra utvecklingsinsatser direkt eller indirekt skall bidra till ökad effektivitet, ökad tillförlitlighet och säkerhet samt miljömässigt hållbara transport- och logistiklösningar. TFKs verksamhet omfattar logistik och transporter inkluderat, materialhantering, miljö och strategisk transportplanering.

Genom ett medlemskap i TFK – TransportForsK Föreningen ger företag, myndigheter och andra organisationer ett aktivt stöd till TFKs forsknings-, utvecklings- och kunskapsförmedlande insatser inom dessa områden.

TFKs medlemmar erbjuds:
 Medverkan i TFKs omfattande kommittéverksamhet (gäller Garant- och Kommittémedlem) 
 Nätverk och erfarenhetsgrupper inom aktuella områden 
 Årliga konferenser och seminarier 
 Konsulttjänster till medlemspris
 Löpande ta del av TFKs rapporter och nyhetstidning TFK-Extra

Kostnad
Medlemskåren är sedan 2005 uppdelad i följande grupper, inom vilka medlemmarnas forskningsbidrag differentieras: 

 Garanter (i likhet med tidigare individuellt förhandlade avtal) 
 Kommittémedlemmar 
 Medlemmar

Vill du vara med?
 Klicka här för att fylla i en ansökan om medlemskap!


Uppdaterat 2018-12-28
Utskriftsvänlig sida
.
Provided by Webforum